Zalivanje fisura

Zalivanje fisura predstavlja veoma važnu i efikasnu preventivnu meru koja se koristi za sprečavanje karijesa na bočnim zubima. Stomatolozi preporučuju zalivanje fisura svih bočnih zuba, kako mlečnih tako i stalnih. Zašto je važno zalivanje fisura mlečnih zuba, ionako će ih zameniti stalni zubi? Prevencija je najvažnija u stomatologiji i zdravi zubi su važni! Mlečni zubi…

Read More

Sterilizacija i dezinfekcija u stomatoloskoj ordinaciji

Stomatološka ordinacija Polić na prvo mesto stavlja sigurnost svojih pacijenta. Visoko postavljeni standardi sterilizacije, dezinfekcije i higijene osiguravaju očuvanje zdravlja naših pacijenata kao i samog osoblja ordinacije. Svaki predmet, koji se koristi za vreme stomatološkog zahvata, prolazi strogi proces sterilizacije i dezinfekcije ili je korišćen jednokratno samo za jednog pacijenta. Voda unutar celog sistema poliklinike…

Read More