Medicinski fakultet Beograd,
specijalista maksilofacijalne hirurgije

Rođen 1979. u Beogradu
Zvanje doktor medicine i specijasta maksilofacijalne hirurgije stekao na Medicinskom fakultetu u Beogradu
Zaposlen u Klinici za ORL i Maksilofacijalnu hirurgiju Kliničkog Centra Srbije

Stečeno iskustvo i kvalifikacije:

Maksilofacijalna i oralna hirurgija i implantologija, tokom 6 godina, mentor Prof. dr Z. Stajčić, specijalistička ordinacija za maksilofacijalnu hirurgiju “Beograd-Centar”, mentor Prof. dr M. Dimitrijević, Klinički Centar Srbije
Onkološka hirurgija, tokom godinu dana, mentor Prof. dr M. Granić, KBC Bežanijska Kosa
Plastična i rekonstruktivna hirurgija,tokom 4 godine, mentor dr S. Kojić, KBC Bežanijska Kosa
Vaskularna hirurgija, tokom godinu dana, mentor Prof. dr Đ. Radak, KBC Dedinje

Usavršavanje iz oblasti Implantologije, Estetske hirurgije lica, Deformiteta kostiju lica i vilica:

Bologna – Italy
Brugge – Belgium
Prague – Czeque Republic
London – Great Britain

Dobitnik priznanja Hellen Matras Award 2011. od strane Evropskog Udruženja maksilofacijalnih hirurga
Članstvo

Udruženje maksilofacijalnih hirurga Srbije
European Association of Cranio-Maxillofacial Surgery